» شعرهاى مكتوب » یا رب ... ( محرم الحرام 1429 )

فرستنده ازطريق: شادی - از ایران , تاريخ ارسال: 05/05/2009 - 5:58 ب

یا رب ...

سرت از پیکر پاکت ، که ( کی ) لب ِ تشنه بُریده

بدنت را که به خاک ِ سیه ِ کُشته کشیده

به لب ِ آب ِ روان ، کشته ی لب تشنه که ( کی ) دیده

چه بُوَد جُرم و گناهت که مُرمل بالدمائی

تن ِ عریان ِ تو خونین به زمین در بَر ِ زینب

شده در لُجّه ی خون غرقه مه ِ انور ِ زینب

نَبُوَد بی تو دگر تاب و توان ، یاور ِ زینب

چه کند خواهر ِ افسرده به هنگام ِ جدایی

به بَرَت خفته به خون ، قاسم و عبدلله و جعفر

به دم ِ تیغ ِ جفا کشته تو دیدی علی اکبر

نه سلاح و نه عَلَم ، مانده ، نه عباس ِ دلاور

همه یاران ِ تو در کرب و بلا ( کربلا ) گشته فدایی

نه سری در بدن ِ تو که ببوسم سر و رویَت

نه تو را نای و گلویی ، که زَنَم بوسه گلویت

نه گلابی که بشویم بدن ِ غالیه بویت

نه لباسی ز ِ تو بر جا ، نه سلاحی نه عبایی